Info materials

Brochure “Resistance to plant protection products: herbicides, fungicides, insecticides ″/”Rezistence pret augu aizsardzības līdzekļiem” available electronically in Latvian

Lasīt vairāk >>


Brochure “The most widespread weed species in Latvia and their control methods 2″/”Latvijā izplatītākās nezāles un to ierobežošanas iespējas 2” available electronically in Latvian

Lasīt vairāk >>


Brochure “The most widespread weed species in Latvia and their control methods”/”Latvijā izplatītākās nezāles un to ierobežošanas iespējas” available electronically in Latvian

Lasīt vairāk >>

Top