2008. gada publikācijas

1.Starptautiski citējami izdevumi

—————————————————————————————————————————————–

2.Latvijas Zinātnes padomes atzīti recenzējami zinātniskie izdevumi

Bankina B., Priekule I., Kokare A., Kronberga A., Lapiņš D. Melno graudu (ier. Claviceps purpurea) epidemioloģija Latvijā.- Agronomijas vēstis Nr. 10 – Jelgava, LLU, 2008. , 87. – 93. lpp.
Eihe M., Rancane R., Jankovska L. Ābeļu kraupja brīdinājumu modeļa RIMpro piemērošana integrētajā augu aizsardzībā Latvijā.- Agronomijas vēstis Nr. 10 – Jelgava, LLU, 2008. , 214. – 218. lpp.
Jankovska L., Eihe M., Bankina B. Lielogu dzērveņu ogu puves Latvijā. – Agronomijas vēstis Nr. 10 – Jelgava, LLU, 2008. , 218. – 222. lpp.
Rancāne R. Zāliena slimības golfa laukumos Latvijā. – Agronomijas vēstis Nr. 10 – Jelgava, LLU, 2008., 232. – 235. lpp.
Rancane R., Eihe M., Jankovska L. Adaption of Simulation Model RIMpro for Primary Apple Scab Control in Latvia. Proceedings of the Eighth International Symposium on Modelling in Fruit Research and Orchard Management: Acta Horticulturae Nr. 803, 2008, P. 69 – 77.
Treikale O., Priekule I., Pugačova J., Lazareva L. Vārpu fuzariozes izplatība un mikotoksīnu risks ziemas kviešu sējumos Latvijā. Agronomijas vēstis, Nr. 10 – Jelgava, LLU, 2008., 197. – 201. lpp.
Treikale O., Rude O., Pugacheva J., Lazareva L. The development of Alternaria solani Sor. on potatoes cultivated in monoculture. Zemdirbyste-Agriculture. T. 95, Nr. 3 (2008), pp. 202-208.
Треикале О., Пугачëва Е., Апените И., Цинитис Р. solani Kühn. u Elateridae на картофеле. – Картофелеводство. Сб.науч.тр., T.14, 2008, Минск, c. 447 – 454.
Vanaga I., Zarina L. Evaluating herbicides in a range of doses for integrated plant protection in Latvia. Zemdirbyste-Agriculture. T. 95, Nr. 3 (2008), pp. 227-234.

3. Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju recenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

—————————————————————————————————————————————–

4. Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju nerecenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

—————————————————————————————————————————————–

5. Starptautisko konferenču tēzes

Apenite I. The incidence and control of cranberry tipworm Dasineura vaccinii S. and its control in cranberry plantations in Latvia. VII International Conference on Integrated Fruit Production, Program and list of participants, Avignon, France, 27. – 31. 10.2008., 83. p.
Apenite I., Ozolina-Pole L., Cinitis R. The potentially harmful pests of apple orchards in different commercial growing systems./ International scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant To Product”. May 28 – 31, 2008 Jūrmala – Dobele, Latvia, pp. 66.
Priekule I. Bunt and smut diseases of winter wheat in Latvia. / 9th International Congress of Plant Pathology. August 24-29, 2008, Torino, Italy. Journal of Plant Pathology, Volume 90 (2, Supplement) August 2008, S2.208.
Rancane R., Eihe M. Efficacy of fungicides mixtures to avoid apple scab fungus resistance in integrated apple orchards. VII International Conference on Integrated Fruit Production, Program and list of participants, Avignon, France, 27. – 31. 10.2008., 108. p.
Rancane R., Eihe M., L.Vilka. Experience and results of apple scab simulation model RIMpro adoption in practice in Latvia. / International scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant To Product”. May 28 – 31, 2008 Jūrmala – Dobele, Latvia, pp. 65.
Rancane R., Vilka L., Eihe M. Distribution of European pear rust (Gymnosprangium sabinae (Dicks.) G.Winter) in Latvia. International scientific conference „XVII Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists”. September 17 – 21, 2008, Mandjala, Saaremaa, Estonia, pp. 30 -31.
Treikale O., Pugacheva J., Lazareva L. Efectiveness of Rotstop to control of Heterobasidion annosum in conifers by stump treatment in Latvia. International scientific conference „XVII Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists”. September 17 – 21, 2008, Mandjala, Saaremaa, Estonia, pp. 34 -35.
Treikale O., Priekule I., Pugacheva J., Lazareva L. Fusarium species in winter wheat in Latvia: distribution and toxigenic effect. X International Workshop “International Fusarium and Fusarium Genomics Workshop ‘2008”. August 30 – September 2, Alghero, Sardinia, Italy. Journal of Plant Pathology, Volume 90 (3, Supplement) December 2008, S3.59.
Vilka L., Rancane R. Fungal diseases of the cranberry (Vaccinium macrocarpon) in Latvia. International scientific conference „XVII Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists”. September 17 – 21, 2008, Mandjala, Saaremaa, Estonia

6. Citas publikācijas

Ozoliņa-Pole L. Ābolu tinēja (Cydia pomonella L.) populācijas prognoze, izmantojot dažādas metodes/ Zinātniskais darbs maģistra grāda ieguvei, 56 lpp.
Smirnova O. Herbicīdu Mustangs un MCPA 750 samazinātu devu lietošanas pētījumi vasaras kviešu sējumā/ Diplomdarbs agronoma kvalifikācijas iegūšanai, 55 lpp.

7. Publikācijas periodiskos izdevumos

Cinītis R. Kukaiņi, kuriem garšo latvāņi. Agro Tops, 2008, Nr. 6, 34.lpp.
Cinītis R. Vai stādīt pīlādzi ābeļu dārza tuvumā? Agrotops, Nr. 10, 2008., 62. – 63. lpp.
Cinītis R. Vai stādīt pīlādzi ābeļu dārza tuvumā? Agrotops, Nr. 10, 2008., 62. – 63. lpp.
Eihe M. Uzmanību! Rezistence. Agro Tops, 2008, , Nr. 1, 41.-42. lpp.; Nr. 2, 41. – 42. lpp.
Eihe M. Augļu dārza aizsardzība maijā un jūnijā. Dārza Pasaule, 2008, Nr. 5, 45. – 48. lpp.
Eihe M. Kā sargāt augļu dārzu maijā un jūnijā. Dārzs un Drava, 2008, Nr. 5, 46. – 49. lpp.
Eihe M., Rancāne R., Apenīte I. Pieredze un problēmas augļaugu audzēšanā Latvijā. AgroTops, Nr. 9, 60.-61. lpp.
Feldmane D., Skrīvele M., Eihe M. Bakteriālais vēzis nav bakteriālās iedegas. Agro Tops, 2008, Nr. 3, 36. – 41. lpp.
Prokopova B., Apenīte I. Kāpēc bumbierēm nomelnē lapas? AgroTops, 2008, Nr. 6, 43. – 45. lpp.
Rancāne R., Vilka L., Eihe M. Vai oranžā revolūcija Latvijas bumbieru stādījumos? AgroTops, 2008, Nr. 6, 42. – 43. lpp.
Treikale O. Kartupeļu sausplankumainība. Saimnieks LV, 2008, Nr. 10, 42. -43. lpp.
Vilka, L., Eihe M. Lielogu dzērveņu slimības Latvijā. Agro Tops, 2008, Nr. 6, 37. – 39. lpp.
Vilka L., Eihe M. Veselīgā oga slimo pati! Dārzs un Drava, 2008, Nr.4.

Top