?urn?la “Saimnieks” decembra numur?

Lasiet ?urn?la ?Saimnieks??decembra numur?

  • Vado??s p?tnieces?Olgas Treikales rakstu ?Graudaugu slim?bu rezistences risks un fungic?du pielieto?anas strat??ija?; 40. ? 42. lpp.
Top