Aktualitātes

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrā būtiska uzmanība tiek pievērsta informācijas apmaiņai starp speciālistiem un lauksaimniekiem, lai nodotu ražotājiem jaunākās pētījumos gūtās atziņas un risinājumus, kā arī gūtu ierosmes turpmākajam zinātniskajam darbam. Tāpēc tiek organizētas lauku dienas un semināri; speciālisti piedalās dažādās apmācībās, lasa lekcijas.

Vienlaikus iestādes speciālisti paaugstina savu kvalifikāciju, piedaloties dažādās nacionālā mēroga un starptautiskās konferencēs, kongresos u.tml. pasākumos. Šajos pasākumos tiek prezentēti zinātnisko pētījumu rezultāti, kā arī kontaktos ar citu valstu zinātniekiem iegūta vērtīga pieredze un informācija, kas sekmē pētījumu kvalitātes uzlabošanos iestādē.

Top