2011. gada iepirkumi
Informatīvie paziņojumi par iepirkumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Līguma priekšmets Platību izmantošana augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes zinātnisko pētījumu veikšanai
Iepirkuma identifikācijas Nr. ID LAAPC 1/2011
Paziņojuma publikācijas datums
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
Lēmuma pieņemšanas datums 09.08.2011.
Līguma izpildītājs un līgumcena (bez PVN) 18140.00 LVL
Līguma izpildīšanas termiņš 15.12.2011.
Top