Cenu aptauja
Informatīvie paziņojumi par iepirkumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta ceturto daļu
Paziņojuma ievietošanas datums
Līguma nosaukums, CPV kods  veidlapa
Identifikācijas numurs
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
Līguma izpildītājs
Līgumcena (bez PVN)
Top