Projekti 2005. gadā
 
 

ES 5.ietvara programmas projekts EVK2-CT-2001-00128 “Invazīvās sugas – latvāņu izplatības un ierobežošanas izpēte Eiropā”; 2003.-2005.g., I.Priekule


LZP projekta Nr. 01.08.30. “Augļu koku un ogulāju selekcija” ietvaros pētījumi par augu aizsardzības jautājumiem (līgums ar Dobeles DSIS); 2004. – 2006.g., M.Eihe.


TOP 03-61 “Datorizētās sistēmas RIMpro pārbaude lietošanai augļu dārzos Latvijā”, 2003.-2005.g., M.Eihe


ZM pasūtīts projekts “Amerikas lielogu dzērveņu un krūmmelleņu slimības un kaitēkļi Latvijā”; 2005.-2006.g., M.Eihe


ZM pasūtīts projekts “Augļu un ogu integrētās audzēšanas vadlīniju piemērošana Latvijas apstākļiem”(kopā ar Dobeles DSIS, Pūres DSS); 2005.g., M.Eihe


ZM pasūtīta projekta „Rudzu melno graudu epidemioloģijas pētījumi” ietvaros: „Rudzu melno graudu epidemioloģijas pētījumu veikšana” (līgums ar LLU), 2005.-2007.g., I.Priekule


SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības atbalsta centrs” pasūtīti pētījumi:

  • Vārpu fuzariozes monitorings ziemas kviešu sējumos;
  • Fungicīdu lietošanas pamatojums intensīvā ziemas rapša audzēšanas tehnoloģijā; 2005.g. O.Treikale
Top