2007. gada publikācijas

1. Starptautiski citējami izdevumi

Priekule I., Treikale O., Vanaga I. (autori) (2007) Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum). Edited by P Pyšek, M J W Cock, W Nentwig, H P Ravn, 352 p. (monogrāfija)
Priekule I. (2007) First report of dwarf bunt caused by Tilletia controversa in Latvia. Plant Pathology, Volume 56, pp. 1042

2. Latvijas Zinātnes padomes atzīti recenzējami zinātniskie izdevumi

Apenite I. (2007) Cranberry Tipworm Dasineura vaccinii (Smith, 1890) – the Most Harmful Pest of Cranberry Plantations in Latvia. The Scientific Journal for Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak Agricultural University: Acta horticulturae et regiotecturae. Volume 10, pp. 22 – 24.
Vilka L, Eihe M., Rancāne R. (2007) The Most Important Diseases of Cranberry and the Measures for their Control in Latvia. The Scientific Journal for Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak Agricultural University: Acta horticulturae et regiotecturae. Volume 10, pp. 31 – 33.

—————————————————————————————————————————————–

3. Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju recenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

—————————————————————————————————————————————–

4. Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju nerecenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

—————————————————————————————————————————————–

5. Starptautisko konferenču tēzes

—————————————————————————————————————————————–

6. Citas publikācijas

Priekule I., Vanaga I., Treikale O. u.c. (2007) Latvānis, tā izplatības ierobežošana/ Informatīvs materiāls. Vides aizsardzības fonds, 55 lpp.
Jankovska L. (2007) Nozīmīgākās kultivēto dzērveņu slimības/ Zinātniskais darbs maģistra grāda ieguvei, 56 lpp.

7. Publikācijas periodiskos izdevumos

Eihe M., Rancāne R., Apenīte I. (2007) Sēkleņkoku slimības un to ierobežošana/ Agro Tops, Nr. 4, 35. – 39. lpp
Eihe M., Rancāne R., Apenīte I. (2007) Kādi kaitēkļi apdraud sēkleņkokus?/ Agro Tops, Nr. 5, 35. – 38. lpp.
Eihe M., Rancāne R., Apenīte I. Cinītis R. (2007)Augu aizsardzība zemenēm segtajās platībās. Agro Tops, Nr. 5, 38. – 39. lpp., Nr. 6, 34. – 35. lpp.
Cinītis R. (2007) Insekticīds Mačs – integrētai augu aizsardzībai. Agro Tops, Nr. 6, 36. – 37. lpp.
Apenīte I. (2007) Raksturīgākie kauleņkoku kaitēkļi. Agro Tops, Nr. 6, 38. – 40. lpp.
Rancāne R. (2007) Slimo arī zāliens! Dārzs un Drava, Nr. 4, 38. – 40. lpp.
Eihe M., Cinītis R. (2007) Kā pasargāt augļu kokus un ogulājus no kaitēkļiem un slimībām. Dārza Pasaule, Nr. 4, 42. – 45. lpp.
Priekule I. (2007) Kas ir vārpu fuzarioze. Saimnieks, Nr. 7, 26.-29.lpp
O. Treikale (2007) Fungicīdu lietošanas optimizācija slimību ierobežošanā ziemas rapšu sējumā. Saimnieks, Nr.3 , 36.-40.lpp.

Top