AAL efektivitātes pārbaude

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs veic augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudi. Tiek veikti izmēģinājumi ar:

  • kodnēm,
  • herbicīdiem,
  • augšanas regulatoriem,
  • fungicīdiem,
  • insekticīdiem,
  • desikantiem,
  • dezinfekcijas līdzekļiem,
  • koku brūču aizsarglīdzekļiem,
  • repelentiem;
  • bioloģiskiem augu aizsardzības līdzekļiem.

Izmēģinājumi tiek veikti lauka, meža un siltumnīcas apstākļos. Augu aizsardzības līdzekļi tiek pārbaudīti pēc vajadzības graudaugu, pākšaugu, rapša, kukurūzas u.c. laukaugu un dārzeņu kultūru sējumos, kartupeļu, sīpolu, kāpostu u.c. kultūru stādījumos, dažādu augļaugu un dekoratīvo kultūru stādījumos, meža kultūrā, papuvēs, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās u.c.

preparāta veidi_kultūraugs

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs ir sertificēts saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumiem Nr. 909 „Kārtība kādā izsniedz sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes veikšanai”.

Sertifikāts Nr. 20 (28.09.2016 .- 27.09.2021.)
Sertifikāts Nr. 24 (12.12.2017. – 11.12.2022.)

Top