Pakalpojumi

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra darbinieki konsultē augkopības un augļkopības produkcijas ražotājus augu aizsardzības dažādās nozarēs:

  • nezāļu pētniecībā;
  • laukaugu patoloģijā”;
  • entomoloģijā un dārzkopības augu patoloģijā.

Padziļināti tiek konsultēti augļkopji ābeļu kraupja un ābeļu tinēja apkarošanā, sniedzot rekomendācijas par stādījumu apstrāžu nepieciešamību ar fungicīdiem un insekticīdiem izmantojot datorprogrammu RIMpro („BioFruit Advies”, Nīderlande).

Interesentiem ir pieejami arī lokālie meteodati no dažādiem Latvijas reģioniem, ko iegūst ar portatīvo meteostaciju palīdzību.

Top