Projekti 2007. gadā


LZP projekta Nr. 05.16.07. “Integrētai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu selekcija un tehnoloģiskā izpēte” ietvaros pētījumi par augu aizsardzības jautājumiem (līgums ar LV Augļkopības institūtu); 2007. – 2008.g., M.Eihe.

ZM pasūtīts projekts “Dezinfekcijas pasākumu un ieteicamo dezinfekcijas līdzekļu saraksta izstrāde kartupeļu gaišās gredzenpuves baktēriju iznīcināšanai”, 2006.-2007.g., O.Treikale.

ZM pasūtīta projekta „Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā” ietvaros:
⦁ „Graudaugu slimību ierosinātāju izplatības noteikšana Latvijā, epidemioloģijas izpēte, kontroles metožu izstrāde”; 2007.-2009.g. I.Priekule;
⦁ „Vārpu fuzariozes monitorings un mikotoksīnu risks ziemas kviešu sējumos Latvijā”; 2006.-2007.g., O.Treikale;
⦁ „Rudzu melno graudu epidemioloģijas pētījumi”; 2005.-2007.g., B.Bankina, LLU
(līgums ar APP „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts”)

ZM pasūtīts projekts „Vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju precizēšana augļu un ogu dārzos dažādos augsnes un klimatiskajos apstākļos”, LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:
⦁ Veikt ogu (zemenes, upenes, avenes, dzērvenes) un augļukoku (bumbieres un ābeles) stādījumu apsekošanu un noteikt kaitīgo un derīgo organismu izplatību, veikt to sugu noteikšanu dažādos ražošanas apstākļos un izdalīt nozīmīgākos (2007.-2011.);
⦁ Veikt nozīmīgāko kaitīgo organismu, t.sk. bumbieru – kadiķu rūsas ierosinātāju, Phomopsis vaccinii, plūmju tinēja, ķiršu mušas, bioloģijas un epidemioloģiju izpēti Latvijas apstākļos (2007-2011);
⦁ Pilnveidot ābeļu kraupja datorizēto brīdinājuma sistēmu RIMpro, papildinot augu aizsardzības līdzekļu datu bāzi ar dažādiem fungicīdiem, to maisījumiem, pētījumos nosakot to lietošanas termiņus, aizsardzības periodus, kā arī papildināt RIMpro ar modeli ābeļu tinēja izplatības prognozēšanai un kontrolei (2007-2011);
(līgums ar APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts”); 2007.-2011.g., M.Eihe

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības atbalsta centrs” pasūtīti pētījumi:
⦁ “Herbicīdu samazināto devu efektivitātes pārbaude divdīgļlapu nezāļu ierobežošanā vasaras kviešu sējumos datorprogrammas “Nezāles” datu bāzes papildināšanai”; 2007.g., I.Vanaga
⦁ „Sabalansēts insekticīdu pielietojums ābeļu dārzos kaitēkļu apkarošanai”; 2007.g., I.Apenīte

Top