Izsole

IZSOLE Nr. 10

SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs? kustam?s mantas ? transportl?dzek?a izsoles noteikumi nosaka k?rt?bu, k?d? organiz?jama LAAPC kustam?s mantas izsole.

Ar izsoles noteikumiem varat iepaz?ties ?eit:?Skat?t vair?k >>

1.pielikums_Vertejums


IZSOLE Nr. 9

SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs? kustam?s mantas ? transportl?dzek?a izsoles noteikumi nosaka k?rt?bu, k?d? organiz?jama LAAPC kustam?s mantas izsole.

Ar izsoles noteikumiem varat iepaz?ties ?eit:?Las?t vair?k >>

1.pielikums_Vertejums


IZSOLE Nr. 8

SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs? kustam?s mantas ? transportl?dzek?a izsoles noteikumi nosaka k?rt?bu, k?d? organiz?jama LAAPC kustam?s mantas izsole.

Ar izsoles noteikumiem varat iepaz?ties ?eit:?Las?t vair?k>>

1.pielikums_Vertejums


IZSOLE Nr. 7 (atk?rtot?)

SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs? kustam?s mantas ? transportl?dzek?a izsoles noteikumi nosaka k?rt?bu, k?d? organiz?jama LAAPC kustam?s mantas izsole.

Ar izsoles noteikumiem varat iepaz?ties ?eit:?Las?t vair?k >>

1.pielikums_Vertejums

2.pielikums_Pieteikums_izsole_LAAPC

3.pielikums_Dalibnieku_re?_izsole_LAAPC

4.pielikums_Protokols_izsole_LAAPC

5.pielikums_Ligums_izsole_LAAPC

6.piellikums_Akts_izsole_LAAPC


IZSOLE Nr. 6 (atk?rtot?)

SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs? kustam?s mantas ? transportl?dzek?a izsoles noteikumi nosaka k?rt?bu, k?d? organiz?jama LAAPC kustam?s mantas izsole.

Ar izsoles noteikumiem varat iepaz?ties ?eit: Las?t vair?k >>

1.pielikums_Vertejums

2.pielikums_Pieteikums_izsole_LAAPC

3.pielikums_Dalibnieku_re?_izsole_LAAPC

4.pielikums_Protokols_izsole_LAAPC

5.pielikums_Ligums_izsole_LAAPC

6.piellikums_Akts_izsole_LAAPC


IZSOLE Nr. 5

SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs? kustam?s mantas ? transportl?dzek?a izsoles noteikumi nosaka k?rt?bu, k?d? organiz?jama LAAPC kustam?s mantas izsole.

Ar izsoles noteikumiem varat iepaz?ties ?eit: Las?t vair?k >>

1.pielikums_Vertejums

2.pielikums_Pieteikums_izsole_LAAPC

3.pielikums_Dalibnieku_re?_izsole_LAAPC

4.pielikums_Protokols_izsole_LAAPC

5.pielikums_Ligums_izsole_LAAPC

6.piellikums_Akts_izsole_LAAPC


IZSOLE Nr. 4

SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs? kustam?s mantas ? transportl?dzek?a izsoles noteikumi nosaka k?rt?bu, k?d? organiz?jama LAAPC kustam?s mantas izsole.

Ar izsoles noteikumiem varat iepaz?ties ?eit:?Las?t vair?k >>

1_pielikums_Vertejums

2.pielikums_Pieteikums_izsole_LAAPC

3.pielikums_Dalibnieku_re?_izsole_LAAPC

4.pielikums_Protokols_izsole_LAAPC

5.pielikums_Ligums_izsole_LAAPC

6.piellikums_Akts_izsole_LAAPC


IZSOLE Nr. 3 (atk?rtot?)

SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs? kustam?s mantas ? transportl?dzek?u izsoles noteikumi nosaka k?rt?bu, k?d? organiz?jama LAAPC kustam?s mantas atk?rtot? izsole.

Ar atk?rtot?s izsoles noteikumiem varat iepaz?ties ?eit:?Las?t vair?k >>

1_pielikums_Vertejums_Automasina_2

1_pielikums_Vertejums_Automasina_3

1_pielikums_Vertejums_Automasina_4

2.pielikums_Pieteikums_izsole_LAAPC

3.pielikums_Dalibnieku_re?_izsole_LAAPC

4.pielikums_Protokols_izsole_LAAPC

5.pielikums_Ligums_izsole_LAAPC

6.piellikums_Akts_izsole_LAAPC


IZSOLE Nr. 2 (atk?rtot?)

SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs? kustam?s mantas ? transportl?dzek?u izsoles noteikumi nosaka k?rt?bu, k?d? organiz?jama LAAPC kustam?s mantas atk?rtot? izsole.

Ar atk?rtot?s izsoles noteikumiem varat iepaz?ties ?eit:?Las?t vair?k >>

1_pielikums_Vertejums_Automasina_1

1_pielikums_Vertejums_Automasina_2

1_pielikums_Vertejums_Automasina_3

1_pielikums_Vertejums_Automasina_4

2.pielikums_Pieteikums_izsole_LAAPC

3.pielikums_Dalibnieku_re?_izsole_LAAPC

4.pielikums_Protokols_izsole_LAAPC

5.pielikums_Ligums_izsole_LAAPC

6.pielikums_Akts_izsole_LAAPC


IZSOLE Nr. 1

SIA ?Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs? kustam?s mantas ? transportl?dzek?u izsoles noteikumi nosaka k?rt?bu, k?d? organiz?jama LAAPC kustam?s mantas izsole.

Ar izsoles noteikumiem varat iepaz?ties ?eit:?Las?t vair?k >>

Top