Zinātniskie pētījumi

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs realizē starptautiskos, Latvijas Zinātnes padomes, tirgus orientētos (TOP), Zemkopības ministrijas un citu institūciju pasūtītos praktiski pielietojamos zinātniskos projektus, kuru rezultāti vērsti uz vidi un cilvēku veselību saudzējošu audzēšanas tehnoloģijas elementu – augu aizsardzības pasākumu pielietošanu dažādu kaitīgo organismu kontrolei lauksaimniecības kultūraugu sējumos un stādījumos veselīgu produktu un pārtikas preču izejvielu ražošanai.

Top