Iepirkumi

SIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” publisko iepirkumu veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Publisko iepirkumu likums” (01.03.2017.).

Top