Projekti 2008. gadā

LZP projekta Nr. 05.16.07. “Integrētai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu selekcija un tehnoloģiskā izpēte” ietvaros pētījumi par augu aizsardzības jautājumiem (līgums ar LV Augļkopības institūtu); 2007. – 2008. g., M. Eihe.


ZM pasūtīta projekta „Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā” ietvaros:

  • „Dažādu melnplauku sugu izplatība ziemāju un vasarāju labību sējumos, kviešu cietās melnplaukas ierosinātāja populāciju izpēte”; 2007.-2009. g. I. Priekule;
  • „Vārpu fuzariozes monitorings un mikotoksīnu risks ziemas kviešu sējumos Latvijā”; 2006.-2009. g., O. Treikale;

(līgums ar APP „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts”)


ZM pasūtīts projekts „Vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju precizēšana augļu un ogu dārzos dažādos augsnes un klimatiskajos apstākļos”, LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • Veikt ogu (zemenes, avenes) stādījumu apsekošanu un noteikt slimību ierosinātāju izplatību, veikt to sugu noteikšanu dažādos ražošanas apstākļos un izdalīt nozīmīgākos;
  • Veikt nozīmīgāko kaitīgo organismu, t.sk. bumbieru – kadiķu rūsas ierosinātāju, Phomopsis vaccinii, plūmju tinēja, ķiršu mušas, bioloģijas un epidemioloģiju izpēti Latvijas apstākļos;
  • Pilnveidot ābeļu kraupja datorizēto brīdinājuma sistēmu RIMpro, papildinot augu aizsardzības līdzekļu datu bāzi ar dažādiem fungicīdiem, to maisījumiem, pētījumos nosakot to lietošanas termiņus, aizsardzības periodus, kā arī papildināt RIMpro ar modeli ābeļu tinēja izplatības prognozēšanai un kontrolei;
  • Noteikt jāņogu stiklspārņa un jāņogu pumpuru vai dzinumu kodes izplatību Latvijā, izmantojot dažādas noteikšanas un ierobežošanas metodes;
  • Veikt Latvijā izplatītāko bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu pārbaudi augļaugu nozīmīgāko kaitēkļu (ābolu tinēja un pīlādžu tīklkodes) ierobežošanai

(līgums ar APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts”); 2007.-2011. g., M. Eihe


Rīgas Tehniskās universitātes pasūtīts pētījums „Biosadalošo polimērsistēmu noderīgums augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes paaugstināšanai sēklu apstrādē”; 2008. g., O. Treikale


Valsts augu aizsardzības dienesta pasūtīts pētījums „Graudaugu šķirņu izturības pret slimībām izvērtējums”; (2008. gads) O. Treikale


SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības atbalsta centrs” pasūtīts pētījums „Sabalansēts insekticīdu pielietojums ābeļu dārzos kaitēkļu apkarošanai”; 2008. g., I. Apenīte

Top