Projekti 2010. gadā Projects 2010

ZM pasūtīts projekts „Ilgtspējīgas augļkopības attīstība, izmantojot vidi un ūdeņus saudzējošas, kā arī lauku ainavu saglabājošas integrētās audzēšanas tehnoloģijas klimata pārmaiņu mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai”. LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • veikt atkārtotu Amerikas lielogu dzērveņu stādījumu apsekošanu, lai novērtētu ogu puves izplatības līmeni, veikt patogenitātes testus;

 

  • turpināt no 2008.gadā ievāktajiem krūmmelleņu paraugiem izdalīto sēņu noteikšanu laboratorijā;

 

  • sekot līdzi RIMpro praktiskajai izmantošanai augļu dārzos Latvijā;

 

  • turpināt bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudi augļaugu un ogulāju slimību ierobežošanai;

 

  • veikt pētījumus krūmmelleņu stādījumā gatavo ogu puves attīstības īpatnību un ierobežošanas iespēju izvērtēšanai;

 

  • precizēt dzērveņu dzinumu pangodiņa izlidošanas un ierobežošanas laiku Amerikas lielogu dzērvenēs;

 

  • veikt aveņu stādījumu apsekošanu un noteikt kaitēkļu izplatību dažādos ražošanas apstākļos;

 

  • veikt jāņogu stiklspārņa izplatības Latvijā un populāciju regulējošo mehānismu pētījumus;;

 

 • sadarbībā ar LVAI zinātniekiem noteikt efektīvāko augu aizsardzības metodi ķiršu mušas populācijas ierobežošanai saldo ķiršu stādījumā.

(līgums ar APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts”); 2010.-2011. g., M. Eihe


ZM pasūtīts projekts „Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības”; (2010. gads) O. Treikale


ZM pasūtīts projekts „Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā”. LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

 • veikt pētījumus par kaitēkļu sastopamību un ierobežošanas iespējām rapša sējumos.

(līgums ar LLU), 2009. (- 2013.) g., I.Apenīte

 

Top