Publikācijas

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra zinātnieki savu pētījumu rezultātus apkopo zinātniskajās publikācijās, kas tiek ievietotas gan Latvijā izdotos zinātnisko rakstu krājumos, gan starptautiskos izdevumos. Īsi, koncentrēti kopsavilkumi tiek ievietoti zinātnisko konferenču rakstu un kopsavilkumu krājumos.

Sadarbībā ar citu institūciju zinātniekiem tiek sagatavoti materiāli un izdotas brošūras, izglītojoši materiāli, mācību grāmatas.

Būtiska nozīme zinātnisko pētījumu rezultātu popularizēšanai ir publikācijām Latvijas preses izdevumos. Tāpēc LAAPC zinātnieki gatavo rakstus dažādiem žurnāliem.

Top