2013. gada iepirkumi
Informatīvie paziņojumi par iepirkumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Līguma priekšmets LAAPC darbinieku veselības apdrošināšana
Līguma nolikums 2013_nolikums_va
Iepirkuma identifikācijas Nr. LAAPC 1/2013
Paziņojuma publikācijas datums 08.10.2013.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 22.10.2013. plkst. 11.00
Lēmuma pieņemšanas datums 25.10.2013.
Līguma izpildītājs un līgumcena (bez PVN) “Compensa Life Vienna Insurance Group” SE Latvijas filiāle LVL 11 696,00
Līguma izpildīšanas termiņš 09.11.2015.
Līguma priekšmets Klimata kamera augu audzēšanai ar vides kontroles iespēju
Līguma nolikums 2013_nolikums_kamera_2_
Iepirkuma identifikācijas Nr. LAAPC 2/2013
Paziņojuma publikācijas datums 31.10.2013.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 12.11.2013. plkst.11.00
Lēmuma pieņemšanas datums 19.11.2013.
Līguma izpildītājs un līgumcena (bez PVN) SIA “INVITORS”, LVL 5805,00
Līguma izpildīšanas termiņš 09.12.2013.
Top