Nezāļu pētniecība

Nezāļu pētniecības grupas speciālisti:

  • sagatavo un sniedz informāciju par dažādu nezāļu sugu attīstības īpatnībām dažādu kultūraugu sējumos un stādījumos;
  • veic herbicīdu un desikantu efektivitātes un selektivitātes pārbaudes un demonstrējumu izmēģinājumus;
  • sniedz ieteikumus par pasākumiem, kas saistīti ar nezāļu ierobežošanu (agrotehniskie, ķīmiskie paņēmieni);
  • sniedz ieteikumus par pasākumiem, kas jāievēro, lai samazinātu nezāļu rezistences pret herbicīdiem izveidošanās risku;
  • sniedz ieteikumus par pasākumiem, kas jāievēro, lai samazinātu vējauzas izplatību Latvijā.
  • sagatavo publikācijas vietēja un starptautiska mēroga lauksaimniecības nozares žurnālos.

 

 

kult?raugu s?jumi

Top