LZP projekta Nr. 01.08.30. “Augļu koku un ogulāju selekcija” ietvaros pētījumi par augu aizsardzības jautājumiem (līgums ar Dobeles DSIS); 2004. – 2006.g., M.Eihe.
________________________________________
ZM pasūtīts projekts “Dezinfekcijas pasākumu izstrāde kartupeļu gaišās gredzenpuves baktēriju iznīcināšanai”, 2006.-2007.g., O.Treikale.
________________________________________
ZM pasūtīts projekts “Integrētās augu aizsardzības un kaitīgo organismu monitoringa sistēmas ieviešana”, 2006.g., M.Eihe
________________________________________
ZM pasūtīts projekts “Vārpu fuzariozes (Fusarium spp.) izplatība, ierosinātāji un mikotoksīnu risks ziemas kviešu sējumos Latvijā”, 2006.-2007.g., O.Treikale.
________________________________________
ZM pasūtīts projekts “Amerikas lielogu dzērveņu kaitēkļi un slimības Latvijā, to ierobežošanas iespējas”, 2005.-2006.g., M.Eihe
________________________________________
ZM pasūtīta projekta „Rudzu melno graudu epidemioloģijas pētījumi” ietvaros: „Rudzu melno graudu epidemioloģijas pētījumu veikšana: kodņu un fungicīdu salīdzinājums mākslīgās infekcijas fonā LLU Augsnes un augu zinātņu institūta vajadzībām” (līgums ar LLU), 2005.-2007.g., I.Priekule
________________________________________
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības atbalsta centrs” pasūtīts pētījums “Herbicīdu samazināto devu efektivitātes pārbaude divdīgļlapu nezāļu ierobežošanā vasaras kviešu sējumos datorprogrammas “Nezāles” datu bāzes papildināšanai”, 2006., I.Vanaga