Projekti 2014. gadā

ZM pasūtīts projekts „Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības”; (2014. gads) O. Treikale

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 •  veikt graudaugu šķirņu izvērtējumu pret slimībām.

gala_paarskats_skirnu_projekts_2014


ZM pasūtīts projekts “Nezāļu izplatības ierobežošana integrētās augu aizsardzības sistēmā laukaugu kultūru sējumos un stādījumos, sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu izmantošanu”

Sadarbībā ar līdzizpildītājiem: Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu

LAAPC uzdevums projekta ietvaros:

 • Nezāļu populāciju sastāvs, dominējošās sugas, to izplatības līmenis laukaugu sējumos un stādījumos, izplatību ietekmējošie kultūraugu audzēšanas agrotehniskie paņēmieni.
 • Īsmūža viendīgļlapju nezāles – vējauzas (Avena fatua) bioloģiskais un agronomiskais kaitīgums Latvijas apstākļos.
 • Nezāļu rezistence pret herbicīdiem.

(līgums ar ZM), 2013. (- 2014.) g., I.Vanaga

laapc_3_posma_atskaite_2014.pdf

LAAPC_4_posma_atskaite_2014


ZM pasūtīts projekts „Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētas augu aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos”.

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • attīstīt un pilnveidot ābeļu kraupja datorizētās brīdinājumu sistēmas RIMpro izmantošanu ābeļu un bumbieru kraupja ierobežošanai integrētajā augļkopībā; (2012.-2014.)
 • izvērtēt ābeļu un bumbieru slimību ierobežošanas iespējas praktiskajā ražošanā, izmantojot fitosanitāros paņēmienus; (2012. – 2014.)
 • salīdzināt bumbieru kraupja Venturia pirina un ābeļu kraupja Venturia inaequalis attīstības ciklu, noteikt minēto sēņu pārziemošanas iespējas Latvijas klimatiskajos apstākļos, novērtēt bumbieru šķirņu izturību pret bumbieru kraupi lauka apstākļos; (2012. – 2014.)
 • izvērtēt krūmmelleņu gatavo ogu puves (ier. Colletotrichum sp.) attīstības īpatnības un ierobežošanas iespējas Latvijā, noteikt dažādu šķirņu izturību pret sēņu ierosinātajām slimībām; (2012. – 2014.)
 • turpināt nozīmīgāko Amerikas lielogu dzērveņu ogu puves ierosinātāju identifikāciju ; (2012.)
 • veikt kauleņkoku (plūmju, skābo un saldo ķiršu) stādījumu apsekošanu, lai noteiktu lapu plankumainību, plūmju rūsas un augļu puves izplatību dažādos ražošanas apstākļos, nosakot slimību ierosinātājus; (2012. – 2014.)
 • noskaidrot zemeņu miltrasas attīstības īpatnības Latvijas klimatiskajos apstākļos, noskaidrot dažādu zemeņu šķirņu izturību pret miltrasu; (2012. – 2014.)
 • novērtēt datorizētās ābolu tinēja Cydia pomonella L. brīdinājuma sistēmas RIMpro praktiskās  izmantošanas iespējas  augļu dārzos (2012.-2014.);
 • noskaidrot efektīvākās bumbieru lapu blusiņas Cacopsylla pyri L. un bumbieru lapu pangērces Eriophyes pyri vai augļkoku tīklērces Panonchus ulmi Koch. populācijas ierobežošanas iespējas stādījumā (2012);
 • noskaidrot plūmju tinēja Cydia (Grapholita) funebrana un sarkanās tīklērces Panonychus ulmi Koch. populācijas ierobežošanas iespējas stādījumā (2012);
 • turpināt noskaidrot efektīvāko ķīmisko augu aizsardzības metodi Eiropas ķiršu mušas Rhagoletis cerasi L. populācijas ierobežošanai vēlo saldo ķiršu stādījumā sadarbībā ar LVAI (2012.);
 • veikt jāņogu stiklspārņa parazītu konstatāciju un identifikāciju Latvijā (2012.-2014.).

(līgums ar LVAI), 2012. (- 2014.) g.

LAP_2014_majas_lapai (2)

Pielikums_Informativa_baze


ZM pasūtīts projekts „Ilgtspējīgas bioloģiskās dārzkopības attīstība, izmantojot vidi saudzējošas augu aizsardzības tehnoloģijas, saglabājot dabas resursus un to bioloģisko daudzveidību”

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

 • skaidrot vielu, kas iegūtas no savvaļas augiem (Artemisia, Urtica, Matricaria, Tripleurospermum) un saimniekaugiem (avenēm, zemenēm), īpašības – to noderīgumu izmantošanai kā zemeņu un aveņu kaitēkļa – pļavas pūkainās blakts (Lygus rugulipennis) atraktantus (pievilinātāji) un kā aveņu un zemeņu ziedu smecernieka (Anthonomus rubi) repelentus;
 •  pārbaudīt iespējamās no savvaļas augiem un saimniekaugiem iegūto feromonu un kukaiņu feromonu sinerģisma iespējas pļavas pūkainās blakts kontrolei;
 • uzlabot ķeramslazdu modeļus pļavas pūkainās blakts (Lygus rugulipennis) un zemeņu un aveņu ziedu smecernieka (Anthonomus rubi) kontrolei;
 • pētīt iespējas vienā ķeramslazdā kombinēt divus feromonus – aveņu un zemeņu ziedu smecernieka un pļavas pūkainās blakts izķeršanai zemeņu stādījumos, kā arī noteikt efektīvāko ķeramslazdu modeli šādai feromonu kombinācijai.

(līgums ar ZM), 2012. (-2014.) g., B.Ralle

LAAPC_atskaite_ZM_061211C-114_(2014)_2

Top