Informatīvie materiāli

Brošūra “Rezistence pret augu aizsardzības līdzekļiem”, Rīga 2018

Las?t vair?k >>


Brošūra “Latvijā izplatītākās nezāles un to ierobežošanas iespējas 2”, Rīga 2017

Lasīt vairāk >>


Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra organizētā semināra: “Aktuālākais par nezālēm un slimībām laukaugu sējumos” prezentācijas

  • Prezentācija – Izplatītākās nezāļu sugas Latvijā Lasīt vairāk >>
  • Prezentācija – Lauku pupu slimības, to izplatība un ierobežošanas iespējas Lasīt vairāk >>
  • Prezentācija – Nezāļu rezistence pret herbicīdiem Lasīt vairāk >>
  • Prezentācija – Vējauzas bioloģija un ekonomiskais kaitīgums Lasīt vairāk >>
  • Prezentācija – Vējauzas un citu īsmūža viendīgļlapju nezāļu sugu izplatība Latvijā Lasīt vairāk >>

Semināra “FAD potenciāls augu aizsardzībā bioloģiskajos ābeļu stādījumos” prezentācijas


Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra zinātniskajā darbā izmantojamās iekārtas un aparatūra

Lasīt vairāk >>


Kas ir vējauza?

Vējauza ir viengadīga graudzāļu dzimtas nezāle. 2013. un 2014. gadā veiktais pētījums visā Latvijas teritorijā parādīja, ka ar vējauzu piesārņoto lauku skaits pieaug. Iegūtie dati liecina, ka 82% novadu teritorijās apsekotajos sējumos ir sastopama šī nezāle.

Lasīt vairāk >>


Brošūra “Latvijā izplatītākās nezāles un to ierobežošanas iespējas”, Rīga 2016

Lasīt vairāk >>

Top