2014. gada iepirkumi
Informatīvie paziņojumi par iepirkumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Līguma priekšmets Jauni mugursomas smidzinātāji LAAPC vajadzībām
Līguma nolikums nolikums_2014_3_smidzinataji
Iepirkuma identifikācijas Nr. LAAPC 3/2014
Paziņojuma publikācijas datums 14.11.2014.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 27.11.2014. plkst. 12:00
Lēmuma pieņemšanas datums 27.11.2014.
Līguma izpildītājs un līgumcena (bez PVN) Baumann Saatzuchtbedarf GmbH EUR 8296.00

baumann_lpprc_contract_sprayers

Līguma izpildīšanas termiņš 30.12.2014.
Līguma priekšmets Lietotas vieglās automašīnas iegāde LAAPC vajadzībām
Līguma nolikums nolikums_2014_2_laapc_auto
Iepirkuma identifikācijas Nr. LAAPC 2/2014
Paziņojuma publikācijas datums 15.05.2014.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 27.05.2014. plkst. 12.00
Lēmuma pieņemšanas datums 27.05.2014.
Līguma izpildītājs un līgumcena (bez PVN) SIA “Auto Īle un Herbst” EUR 10826.45
ligums.ile.2014
Līguma izpildīšanas termiņš 20.06.2014.
Līguma priekšmets Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegāde LAAPC saimnieciskā nodrošinājuma vajadzībām
Līguma nolikums nolikums_degviela_2014_1_laapc
Iepirkuma identifikācijas Nr. LAAPC 1/2014
Paziņojuma publikācijas datums 12.03.2014.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 25.03.2014.plkst.12.00
Lēmuma pieņemšanas datums 01.04.2014.
Līguma izpildītājs un līgumcena (bez PVN) SIA “Statoil Fuel&Retail Latvia” EUR 41999.00
ligums.statoil.2014_1_3
Līguma izpildīšanas termiņš 31.03.2017.
Top