Entomoloģija

Entomoloģijas grupas speciālisti:

  • veic insekticīdu, akaricīdu, repelentu un limacīdu efektivitātes un selektivitātes pārbaudes un demonstrējumu izmēģinājumus;
  • veic dažādu lamatu, augu smaržvielu un feromonu efektivitātes pārbaudi;
  • sagatavo un sniedz informāciju par dažādu kaitēkļu (kukaiņu, ērču, gliemežu) sugu attīstības īpatnībām dažādu kultūraugu sējumos un stādījumos;
  • sniedz ieteikumus par profilaktiskajiem pasākumiem kaitēkļu ierobežošanā;
  • sniedz ieteikumus par kaitēkļu populācijas ierobežošanas iespējām kultūraugu sējumos un stādījumos;
  • dažādu fungicīdu, mikrobioloģisko preparātu, augu augšanas regulatoru, augšanas veicinātāju efektivitātes un selektivitātes novērtēšanu augļaugu, dārzeņu stādījumos;
  • augu aizsardzības demonstrējumu izmēģinājumu iekārtošanu, kopšanu, vērtēšanu lauka dienām u.c. vajadzībām;
  • ieteikumu sniegšanu par profilaktiskajiem pasākumiem slimību novēršanai un ierobežošanai augļaugu un dārzeņu stādījumos;
  • ieteikumu sniegšanu slimību ierobežošanas paņēmienu izvēlei un veikšanai augļaugu un dārzeņu stādījumos.

 

 

 

kait?k?u identifik?cija

Top