Laukaugu patoloģija

Laukaugu patoloģijas speciālisti:

  • Veic slimību monitoringu graudaugiem, kartupeļiem un rapsim;
  • Identificē jaunus slimību ierosinātājus;
  • Veic dažādu laukaugu kultūru slimību ierosinātāju identifikāciju un sniedz konsultācijas;
  • Veic fungicīdu, kodņu un augšanas regulatoru efektivitātes un selektivitātes izmēģinājumus;
  • Veic demonstrējuma izmēģinājumus uz lauka;
  • Veic graudaugu šķirņu slimību izvērtējumu projekta ietvaros;
 • Sagatavo vietēja un starptautiska mēroga publikācijas lauksaimniecības nozaru žurnāliem.

Melnie graudi

Top