PROJEKTI 2015. GADĀ

ZM pasūtīts projekts “Insekticīda Magtoksīns efektivitātes pārbaude zem apaļo kokmateriālu mizas esošu kaitēkļu ierobežošanā”; 2015. g., L. Ozoliņa – Pole

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • ekspozīcijas uzstādīšana;
  • veikt egļu astoņzobu mizgrauža uzskaites uz egļu mizas paraugiem;
  • veikt Magtoksīna efektivitātes novērtējumu.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

LAAPC_Magtoxin_atskaite_2015

Informācija publicēta 2015. gada 1. jūlijā


ZM pasūtīts projekts “Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiem”; 2015. g., O. Treikale

LAAPC uzdevumi projekta ietvaros:

  • veikt kviešu slimību uzskaiti izmēģinājumos;
  • datu apkopošana, ierakstīšana tabulās un to nosūtīšana pasūtītājam;
  • veikt vārpu slimību uzskaiti piengatavības laikā;
  • veikt lapu zaļā laukuma uzskaiti piengatavības laikā.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

(līgums ar LLU), 2015. g.

Informācija publicēta 2015. gada 29. maijā


LAAPC 2015. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašības”. (2015. gads)
Projekta mērķis: Veicināt agrovidi un lauku ainavu saudzējošu tehnoloģiju izmantošanu graudkopībā, audzējot pret slimībām izturīgas graudaugu šķirnes, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu graudkopības nozares attīstību, kā arī veicinot veselīgas graudu produkcijas iegūšanu.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2015. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē.

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_skirnes_atskaite_2015

Informācija publicēta 2015. gada 3. februārī


LAAPC 2015. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Inovatīvs dizains un pasākumi funkcionālās bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai bioloģiskajos augļu dārzos (ECOORCHARD)” (2015.-2017. gads).

Projekta mērķis: Izveidot efektīvus līdzekļus bioloģisko ābeļu dārzu izveidošanai vai pārveidošanai un adaptēt īpašus agrotehniskos pasākumus, lai palielinātu dārzu elastīgumu caur augstāku funkcionālo bioloģisko daudzveidību.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2015. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_ECOORCHARD_atskaite_2015

Informācija publicēta 2015. gada 3. februārī


LAAPC 2015. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos” (2015.-2018. gads).

Projekta mērķis: Iegūt zinātniski pamatotu informāciju par galvenajām likumsakarībām, kas nosaka nezāļu populāciju struktūru Latvijā un uz tās pamata izstrādāt ieteikumus nezāļu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2015. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_nezales_atskaite_2015

Informācija publicēta 2015. gada 3. februārī


LAAPC 2015. gadā plāno īstenot sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zinātnes projektu: “Ābeļu un bumbieru kraupja un ābolu tinēja ierobežošana, izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu – relatīvā infekcijas mērījumu programma (RIMpro) – un tās pilnveide augļu koku vēža ierobežošanai integrētajā augļkopībā” (2015.-2017. gads).

Projekta mērķis: Nodrošināt augļkopjus ar slimību un kaitēkļu attīstības prognozēm, izmantojot datorizēto atbalsta sistēmu RIMpro.

Atbalstītā projekta gaidāmie rezultāti tiks publicēti 2015. gada decembrī.

Atbalstītā projekta gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta: http://www.laapc.lv  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes interneta vietnē – pētījumu datubāzē

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

LAAPC_RIMpro_atskaite_2015

Informācija publicēta 2015. gada 3. februārī


Top