2013. gada publikācijas

1. Starptautiski citējami izdevumi

B. Bankina, G. Bimšteine, A. Ruža, I. Priekule, L. Paura, I. Vaivade, D. Fridmanis. Winter wheat crown and root rot are affected by soil tillage and crop rotation in Latvia Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science
Kaufmane E., Skrīvele M., rubauskis E., Strautiņa S., Ikase L., Lācis G., Segliņa D., Moročko-Bičevska I., Ruisa S., Priekule I. Development of fruit science in Latvia Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Vol. 67, No. 2, p. 71-83.
Laugale V., Jankevica L., Samsone I., Haļimona J., Sešķēna R., Metla Z., Lepsis J., Rancāne R., Daugavietis M. Preliminary studies on development of a new environmentally friendly plant protection product against grey mould Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Vol. 67, No. 2, p. 199 – 202.
Ozolina-Pole L., Apenite I., Ciematnieks R. Distribution and invasion of clearwing moth Synanthedon tipuliformis Cl., a pest of currant, in Latvia Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Vol. 67, No. 2, p. 188 – 191.
 Rancane R., Vilka L., Bankina B.  Urea application as a sanitation practice to manage pear scab  Annual 19th International Scientific Conference Proceedings “Research for rural development 2013”,Vol. 1, p. 13 – 17.
Vilka L., Bankina B. Incidence of Cranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.) Storage Rot in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Vol. 67, No. 2, p. 179 – 183.
Volkova J., Vilka L., Stanke L., Rancane R, Bazenova A. Molecular characterization of Monilinia laxa and M. fructigena causing brown rot of sweet cherry in Zemgale region of Latvia. Acta Biol. Univ. Daugavp.,Vol.13 (1), p. 177 – 184.

2. Latvijas Zinātnes padomes atzīti recenzējami zinātniski izdevumi

 

3.Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju recenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

Apenīte I., Ciematnieks R. Impact of the methods of cultivation on the size of pest populations in raspberry plantations in Latvia. In: IOBC/wprs Bulletin Vol. 91, p. 293-296.
Mathiassen S.K., Netland J., Hallqvist H., Junilla S., Auskalniene O., Talgre L., Vanaga I., Kudsk P. NORBARAG – a new resistance action group covering Denmark, Estonia. In:Proceedings of 16th EWRS Symposium, Samsun, Turkey, June 24 – 27, 2013. p. 282.
Mintāle Z., Vikmane M. Changes of photosynthesis-related parameters and productivity of spring oilseed rape under different nitrogen and sulphur fertilizers supply. In: 9. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Vide. Tehnoloģija. Resursi.” („Environments. Technology. Resources”) rakstu krājums. Rēzekne. 163. – 167. lpp.
Priekule I., Rancāne R., Treikale O., Vanaga I., Apenīte I. The Beginnings of Latvian Plant Protection Research Centre and Its Activities over a Century. In: Proceedings International Scientific Conference – Academic Agricultural Scieence in Latvia – 150. [19-21.09.2013]; Jelgava, Latvia. p. 60 – 79.
Ralle B., Apenīte I. The effectiveness of some environment-friendly protection methods to control the Rhagoletiscerasi (L.) (Diptera: Tephritidae) in the early ripening sweet cherry varieties. In: Proceedings of the 2nd international scientific conference „Sustainable fruit growing: from plant to product”. [22.-24.08.2012.]; Dobele, Latvia State Institute of Fruit-Growing: p. 51.-56.
Rancane R., Vilka L. Influence of rain protective tree covering on sweet cherry fruit cracking and decay. In: Integrated protection of fruit crops IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 91, p. 351-356.
Vanaga I., Mintale Z. Evaluation of weed species for influence on maize yield. In: Proceedings of 16th EWRS Symposium, Samsun, Turkey [24 – 27.06. 2013.], p. 244.
Vanaga I. Changes in dicot-weed species composition in spring barley in Latvia during the past 20 years. In: Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, Proceedings 64th International Symposium on Crop Protection.Gent: [22.05. 2012.] Ghent University, Vol: 77, No. 3, p. 369 – 377.


4.Citas zinātniskās publikācijas

Apenīte I., Vilka L., Ozoliņa-Pole L., Rancāne R., Volkova J. u.c. Organiskās izcelsmes produktu izvilkumu ietekme uz kaitēkļu bojājumu līmeni vasaras rapša sējumos. No: Lauksaimniecības Zinātne veiksmīgai saimniekošanai. Zinātniski praktiskās konferences raksti. Jelgava: LLU, 70.-74.lpp.
Ralle B., Apenīte I. Insekticīdu efektivitāte Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) populācijas regulācijai. No: Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija, Zinātniski praktiskās konferences raksti. Jelgava: LLU, 149. – 154. lpp.
Vanaga I., Mintāle Z. Divdīgļlapju nezāļu ierobežošana kukurūzas sējumos un nezāļu skaita ietekme uz ražu. No: Zinātniski praktiskās konferences Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai rakstu krājums. Jelgava: LLU, 65.-69. lpp.
 Vilka L., Bankina B. Lielogu dzērveņu (Vaccinium macrocarpon Ait.) bojāto auga daļu nozīme slimību izplatībā stādījumos Latvijā. No: Zinātniskā semināra rakstu krājums – Ražas svētki „Vecauce 2013” Latvijas augstākajai izglītībai Latvijā- 150. Vecauce: LLU mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”, 57. – 60. lpp.

5.Publikācijas periodiskos izdevumos

L. Ulmane, Apenīte I. Spīduļa rezistence-nu arī Latvijā!, AgroTops, Nr. 1, 24. – 26. lpp.
Javoiša B. Sniega pelējums ziemājos. AgroTops, Nr. 4(188), 22. – 24. lpp.
 Rancāne R.  Ābeļu kraupis – slimība, ar kuru jāsadzīvo. AgroTops, Nr. 4(188), 80. – 81. lpp.
 Ozoliņa-Pole L.  Uzbrūk jāņogulāju stiklspārnis! AgroTops, Nr. 4(188), 82. lpp.
 Rožkalne V.  Pelargonijas – dārziem, balkoniem un palodzēm. Dārza pasaule, maijs
Vigule Z. Rapšu sausplankumainības riska faktori. AgroTops, Nr. 5(189), 26. – 27. lpp.
Volkova J. Ar ko slimo krūmmellenes? AgroTops, Nr. 5(189), 72. lpp.
Rancāne R. Ķiršu augļu puve jāierobežo laikus. AgroTops, Nr. 5(189), 73. – 74. lpp.
 Vigule Z. Kartupeļu sausplankumainības riski. AgroTops, Nr. 6(190), 30. – 31. lpp.
 Ralle B. Bumbierēm bīstamie pangodiņi. AgroTops, Nr. 6(190), 77. lpp.
 Mintāle Z., Vanaga I. Nezāļu ierobežošana ziemas rapšu sējumos. AgroTops, Nr. 7(191), 24. – 25. lpp.
 Treikale O. Kukurūzas lapu sausplankumainība. AgroTops, Nr. 7(191), 28. – 29. lpp.
 Volkova J. Aveņu slimības stādījumos zem seguma. AgroTops, Nr. 7(191), 66. – 67. lpp.
 Vigule Z.  Alternaria sēnes postošā ietekme sīpolu stādījumos. AgroTops, Nr. 7 (191), 78. lpp.
Z. Mintāle Z., Vanaga I.  Divdīgļlapju nezāļu ierobežošana kukurūzas sējumos un nezāļu skaita ietekme uz ražu. Saimnieks, Nr. 5(107), 39. – 41. lpp.
Javoiša B. Vārpu fuzarioze kviešu sējumos dabiskā fonā. Saimnieks, Nr. 5(107), 44. – 48. lpp.
Mintāle Z., Vanaga I. Vējauza – nopietna problēma Latvijas sēklaudzētājiem. Saimnieks, Nr. 5(107), 62. – 63. lpp.
Ralle B. Spradžu daudzveidība un attīstība. Saimnieks LV, Nr. 5(107), 64. lpp.
Ralle B. Skarabeju uzlidojums. Saimnieks LV, Nr. 6(108), 52-53. lpp.
Ralle B. Augu sūcēji – mīkstblaktis. Saimnieks LV, Nr. 7(109), 48. lpp.
Apenīte I. Kā cīnīties ar upeņu pumpuru ērci? Dārzs un Drava, Nr. 3-4(640 – 641), 53. lpp.
Rancāne R., Lāce B. Bumbiere – oranža. Ko darīt? Dārzs un Drava, Nr. 3-4(640 – 641), 54. – 55. lpp.
Ralle B. Mizgrauži augļu dārzos. Dārzs un Drava, Nr. 3-4(640-641), 55. – 56. lpp.
Ralle B. Mārītes. Mīti un patiesība. Dārzs un Drava, Nr. 3-4(640-641), 57. lpp.
Baženova A. Profilaktiski pasākumi pelēkās puves ierobežošanai. Dārzs un Drava, Nr. 3-4(640 – 641), 58. – 59. lpp.
Ralle B. Balti tārpi ķiršos. Dārzs un Drava, Nr. 5-6(642-643), 52. lpp.
Ralle B. Kāpostiem kaitīgie tauriņi. Dārzs un Drava, Nr. 5-6(642-643), 53. – 54. lpp.
Ralle B. Dārza labvēļi – līķvaboles. Dārzs un Drava, Nr. 5-6(642-643), 55. lpp.
Ozoliņa-Pole L. Dzīve, bez tārpainiem āboliem. Dārzs un Drava, Nr. 5/6(642 – 643), 56. lpp.
Pugačova J., Vilcāns M. Kā izaudzēt veselīgu priežu stādmateriālu. Saimnieks LV, Nr. 8(110), 50. – 52. lpp.
Ralle B. Balti krikumi uz kāpostu lapām. – Saimnieks LV, 8 (110), 48.lpp.
Ralle B. Kur rudenī paliek dārza kaitēkļi?  Dārzs un Drava, 9-10 (646-647), 54. – 55.lpp.
Mintāle Z., Vanaga I. Parastā rudzusmilga un tās ierobežošana. Saimnieks LV, 9 (111): 38. – 40.lpp.
Ralle B. Kaitēkļi – 2013. gada sezonas retrospekcija. – Saimnieks LV, 10 (112), 32. lpp.
Salmane, I. Tīklērcēm garšo arī telpaugi. Dārzs un Drava. Novembris-Decembris: 51-52.
Top