JAUNS PROGNOŽU MODELIS RIMPRO – zaru vēzim

RIMpro prognoze Neonectria jeb zaru vēža izplatībai ābeļu stādījumos: smidzinājumu efektivitāte, smidzināšanas laika precizēšana un prognozes pārbaude Latvijas apstākļos.

Lēmumu atbalsta sistēma RIMpro piedāvā vairāku slimību prognožu modeļus.Kopš 2014. gada pieejams modelis zaru vēža (ier. Neonectria ditissima, agrāk Nectria galligena) izplatības prognozēšanai. Prognozes piemērotība un specifika Latvijas apstākļos vēl novērtējama, tomēr pirmie pētījumi 2014. gada rudenī liecina, ka šī prognoze ar laiku ļaus diezgan precīzi izvēlēties laiku fungicīdu smidzinājumu veikšanai zaru vēža ierobežošanai.

Zaru vēzis, ko ierosina sēne Neonectria ditissima (agrāk lietotais nosaukums – Nectria galligena) ir izplatīts Ziemeļeiropā un Latvijā. Slimības pazīmes ir dzinumu bojājums vēža veidā, to atmiršana. Sevišķi bīstama slimība ir jauniem augļu kokiem, jo viegli inficē centrālo stumbru, šādi inficēti koki nav ilgmūžīgi. RIMpro prognoze ļauj sekot vēža ierosinātājas sēnes izplatībai sezonā un piemērot augu aizsardzības pasākumus, kā arī dārza veidošanu.


zaru_vezis
Zaru vēža bojājumi ražojošā stādījumā, šķirne ‘Saltanat’.

Prognožu modelis zaru vēzim rāda kritiskos periodus, kad slimības ierosinātājas sēnes izplatās visintensīvāk, līdzīgi kā ābeļu kraupja prognozē, kas ļauj veiksmīgāk izvēlēties fungicīdu smidzinājumu laiku, maksimālās efektivitātes nodrošināšanai.

Līdz šim, runājot par zaru vēža ierobežošanu, kā svarīgāko uzsver rudens vai agra pavasara smidzinājumu dārzā, bezlapu stāvoklī, tomēr, kā liecina RIMpro Neonectria prognozes dati, slimības attīstībai kritiskie periodi, iespējams, novērojami arī vasarā, un veiksmīgākai slimības ierobežošanai fungicīdu smidzinājumi kombinējami ar kraupja ierobežošanai paredzētajiem.

Piemēram, veicot dārza veidošanu vasarā, un zinot, ka sēnes izplatībai ir labvēlīgi apstākļi, iespējams veikt AAL smidzinājumus uzreiz pēc veidošanas, pasargājot brūces. Ja pēc veidošanas redzams, ka vēža izplatības risks ir ļoti zems un drīzumā plānots veikt smidzinājumu pret kraupi, iespējams nogaidīt un neveikt papildus smidzinājumu, ietaupot līdzekļus. Rudenī, nobirstot lapām, veidojas liels daudzums brūču, lapu piestiprinājumu vietās, un šis ir vislabvēlīgākais laiks vēža izplatībai, programma palīdz noteikt laiku, kad rudens fungicīdu smidzinājumi ir visefektīvākie.

Līdzīgi kā ābeļu kraupja un tinēja prognozēs, iespējams redzēt atlikušo fungicīdu pārklājumu.


vezis_abelu_stubra
Vēža bojājumi ābeļu stumbrā, ražojošā stādījumā, šķirne ‘Saltanat’.

2014. gada rudenī uzsākti izmēģinājumi RIMpro Neonectria prognožu modeļa pārbaudei un fungicīdu efektivitātes novērtēšanai. Pirmie rezultāti sagaidāmi 2015. gada vasarā.

Top