Kontakti

NOSŪTĪT VĒSTULI

  J?su v?rds (oblig?ts)

  J?su e-pasts (oblig?ts)

  J?su t?lru?a numurs

  J?su zi?a

  Ievadiet kodu

  captcha

  MŪSU ADRESE UN REKVIZĪTI

  Rīga   SIA „Latvijas Augu aizsardzības
  Struktoru iela 14a, LV-1039   pētniecības centrs”
      Struktoru iela 14a, Rīga LV-1039
  Tālrunis: 67551265   Reģ. Nr. 40003033658
  Fakss: 67551265   PVN maks. reģ. Nr. LV40003033658
  e-pasts: laapc@laapc.lv   A/S SEB Banka
      Kods UNLALV2X
      Konts Nr. LV83UNLA0001000405804 (EUR)
      LV98UNLA0050000562754 (EUR)

  Top