2006. gada publikācijas

1. Starptautiski citējami izdevumi

Treikale O. Afanasjeva J. Pugacheva J. (2006) Control of Fusarium head blight of winter wheat by artificial and natural infection using new fungicides. „Acta Agrobotanica”, Vol. 59, 2-2006, pp. 151-162

2. Latvijas Zinātnes padomes atzīti recenzējami zinātniskie izdevumi

Kopmanis J.,

Maļecka S.,

Skudra I., Vanaga I.

(2006) Datorprogrammas „PC-P weeds” pārbaude un adaptēšana Latvijas apstākļiem. Latvijas Lauksamniecības Universitātes Raksti, Jelgava: LLU,

No. 16 (311), 16.-24.lpp.

3. Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju recenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

Vanaga I., Gurkina J., Treikale O., Priekule I., Pugacheva J. (2006) Influence of Heracleum sosnowskyi control measures on weed diversity in agricultural fields in Latvia. Agronomy Research, Volume 4, Special Issue, pp. 433-436.
Treikale O., Priekule I., (2006) Harmfulness of Septoria spp. for winter wheat in Latvia. „Plant Protection”, Manual of Proceedings, Materials of the Scienttific Conference, Minsk, Vol. 30: I, pp. 324-330.

4. Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju nerecenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

Priekule I., Bankina B., Kokare A., Kronberga A. (2006) Ergot occurence in rye and triticale in Latvia. The 3rd International Seed Health Conference „Microorganisms on Seeds – Harmfulness and Control”, September 6-8, Bydgoszcz, Poland, pp. 34-35.

5. Starptautisko konferenču tēzes

Treikale O., Pugacheva J. (2006) Optimizing the application of fungicides for diseases control in winter oilseed rape in Latvia. Abstracts, International conference “Development of Envirommentally Friendly Plant Protection, Puhajarve, Estonia, p. 50.

6. Citas publikācijas

Rancāne R. (2006) Golfa zāliena slimību epidemioloģijas pētījumi/ Zinātniskais darbs maģistra grāda ieguvei, 59 lpp.

7. Publikācijas periodiskos izdevumos

Cinītis R. (2006) Graudaugu kaitēkļi un to apkarošana/ Agro Tops, Nr. 4, 20. – 23. lpp.
Cinītis R. (2006) Graudaugu kaitēkļi un to apkarošana/ Agro Tops, Nr. 5, 27. – 28. lpp.
Eihe M., Skrīvele M. (2006) Augu aizsardzība augļudārzos oktobrī/ Agro Tops, Nr. 10, 32. – 33.lpp.
Eihe M., Skrīvele M. (2006) Kauleņkoku augļu un ziedu slimības/ Agro Tops, Nr. 10, 34. – 35.lpp.
Eihe M., Apenīte I., Rancāne R. (2006) Integrētā augu aizsardzība augļkopībā/ Dārzs un Drava, Nr. 3, 20.-24.lpp.
Priekule I. (2006) Cietā melnplauka –postīga kviešu slimība/ Agro Tops, Nr. 9, 22.-24.lpp.
Priekule I., Bankina B. (2006) Vai kodināšana ir efektīva pret rudzu melnajiem graudiem?/ Nr. 9, 26.-27.lpp.
Priekule I. (2006) Pundurainā melnplauka – jauna kviešu slimība/ Agro Tops, Nr. 10, 24.-25.lpp.
Priekule I., Lazarenko L. (2006) Kā var ierobežot kartupeļu gaišo gredzenpuvi?/ Agro Tops, Nr. 10, 27.-28.lpp.
Priekule I., Eihe M. (2006) PC un IT sistēmas – augļkopja palīgi dārzā/ Žurnāla „Agro Tops” tematiskais pielikums „Augļudārzi”, Nr. 4, 15.-17.lpp.
Treikale O. (2006) Septorioze ziemas kviešu sējumos/ Agro Tops, Nr. 6, 20.-21.lpp.
Vanaga I., Gurkina J., Zariņa L. (2006) Rudzusmilgas ierobežošanas iespējas ziemājos? Agro Tops, Nr. 5, 18.-19.lpp
Treikale O., Pugačeva J., Afanasjeva I. (2006) Fungicīdu lietošanas pamatojums intensīvā ziemas rapša audzēšanās tehnoloģijā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005. Ozolnieki, 68.-74. lpp.
Treikale, O., Vanaga I. (2006) Herbicīda Goltiks 700 s.k. lietošana cukurbiešu sējumā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005. Ozolnieki, 38.-41.lpp.
Treikale O., Pugačova J., Afanasjeva I. (2006) Herbicīda Ažils 100 e.k. un šķidrā papildmēslojuma lietošanas iespējas cukurbiešu sējumā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005. Ozolnieki, 36.-38.lpp.
Treikale O., Pugačeva J., Afanasjeva I. (2006) Herbicīda Sultan 50 s.k. efektivitāte vasaras rapša sējumā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005. Ozolnieki, 75.-77.lpp.
Treikale O., Pugačova., I. Afanasjeva (2006) Vārpu fuzariozes monitorings ziemas kviešu sējumos. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005. Ozolnieki, 11.-16.lpp.
Top