2010. gada iepirkumi
Informatīvie paziņojumi par iepirkumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Līguma priekšmets Graudaugu un eļļas augu graudu un sēklu kvalitātes analīzes
Iepirkuma identifikācijas Nr. LAAPC 2010/1
Paziņojuma publikācijas datums 07.10.2010.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 18.10.2010.
Lēmuma pieņemšanas datums 18.10.2010.
Līguma izpildītājs un līgumcena (bez PVN) Latvijas Lauksaimniecības universitāte 5203.79 LVL
Līguma izpildīšanas termiņš 29.10.2010.

Informatīvie paziņojumi par iepirkumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta devīto daļu un 2006. gada 12.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 762 „Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu”.

Top