2008. gada iepirkumi

 

Paziņojuma ievietošanas datums 28.01.2008.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Mikroskops un mikroskopijas kamera kopā ar attēlu iegūšanas un apstrādes programmu ID LAAPC 1/2008
Plānotā līgumcena (bez PVN) 9100 LVL
Līguma izpildītājs Olympus Latvia SIA
Līgumcena (bez PVN) 9035 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 06.02.2008.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes 36/38, Rīga, LV-1006 08.02.2008. – līdz saistību izpildei
Paziņojuma ievietošanas datums 11.02.2008.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Biroja datortehnika un aprīkojums ID LAAPC 2/2008
Plānotā līgumcena (bez PVN) 3500 LVL
Līguma izpildītājs Transfor SIA
Līgumcena (bez PVN) 2283.54 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 26.02.2008.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes 36/38, Rīga, LV-1006 28.02.2008. – 31.12.2008
Paziņojuma ievietošanas datums 18.02.2008.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Materiālu augu kaitēkļu prognozēšanai iegāde ID LAAPC 3/2008
Plānotā līgumcena (bez PVN) 1500 LVL
Līguma izpildītājs Plant Research International Pherobank (Nīderlande)
Līgumcena (bez PVN) 1379.25 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 05.03.2008.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes 36/38, Rīga, LV-1006 05.03.2008. – līdz saistību izpildei
Paziņojuma ievietošanas datums 28.04.2008.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Lauka izmēģinājumu plānošanas un datu apstrādes programma ID LAAPC 4/2008
Plānotā līgumcena (bez PVN) 1200 LVL
Līguma izpildītājs Demeter Data Management s.p.r.l. (Beļģija)
Līgumcena (bez PVN) 1149.08 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 07.05.2008.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes 36/38, Rīga, LV-1006 07.05.2008. – līdz saistību izpildei
Paziņojuma ievietošanas datums 21.07.2008.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Lokālā datortīkla ierīkošana ID LAAPC 5/2008
Plānotā līgumcena (bez PVN) 1700 LVL
Līguma izpildītājs SIA “Transfor”
Līgumcena (bez PVN) 1466.69 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 07.08.2008.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes 36/38, Rīga, LV-1006 11.08.2008. – līdz saistību izpildei
Paziņojuma ievietošanas datums 19.08.2008.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Fluorescences aprīkojums mikroskopam (fluorescences iluminators, optiski elementi, gaismas avots) ID LAAPC 6/2008
Plānotā līgumcena (bez PVN) 5600 LVL
Līguma izpildītājs SIA “Olympus Latvia”
Līgumcena (bez PVN) 5589.80 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 27.08.2008.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes 36/38, Rīga, LV-1006 08.09.2008 – līdz saistību izpildei
Paziņojuma ievietošanas datums 30.10.2008.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Laboratorijas materiāli mikotoksīnu noteikšanai. ID LAAPC 7/2008
Plānotā līgumcena (bez PVN) 4000 LVL
Līguma izpildītājs SIA “DBF Baltic”
Līgumcena (bez PVN) 3885.00 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 07.11.2008.
Līguma izpildes vieta un termiņš 10.11.2008. – līdz saistību izpildei
Paziņojuma ievietošanas datums 30.10.2008.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Mikotoksīna ZEN analīzes graudos ID LAPC 8/2008
Plānotā līgumcena (bez PVN) 2350 LVL
Līguma izpildītājs PVD Nacionālais diagnostikas centrs
Līgumcena (bez PVN) 2291.50 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 31.10.2008.
Līguma izpildes vieta un termiņš 03.11.2008. – 31.12.2008.
Paziņojuma ievietošanas datums 30.10.2008.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Darbinieku veselības apdrošināšana ID LAAPC 9/2008
Plānotā līgumcena (bez PVN) 4000 LVL
Līguma izpildītājs AAS „Gjensidige Baltic”
Līgumcena (bez PVN) 3975.00 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 06.11.2008.
Līguma izpildes vieta un termiņš 10.11.2008. – 09.11.2009.

Top