2004. gada publikācijas

1. Starptautiski citējami izdevumi

Vanaga I., Gurkina J. (2004) Efficacy of reduced doses of herbicides in integrated weed management in Latvia. Journal of Plant Diseases and Protection, Special Issue XIX, pp. 779-785.

2. Latvijas Zinātnes padomes atzīti recenzējami zinātniskie izdevumi

Priekule I., Bankina B. (2004) Biological efficacy of different fungicide dosages to control tan spot (Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoemaker) in Latvia. In: Latvian Journal of Agronomy, No 7; Issue of the International Scientific Conference, Jelgava, Latvia, 26-28 August, pp. 103-108.
Vanaga I. (2004) Dynamics of the flora of arable fields in central Latvia. Latvian Journal of Agronomy Nr. 7, Jelgava, LLU, Issue of he International Scientific Conference, August 26-28, 2004, pp.176-182.

3. Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju recenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

4. Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju nerecenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

Трейкале О., Гуркина Е. (2004) Перспективы применения новых противозлаковых гербицидов на зерновых в Латвии. В кн.: Проблемы сорной растительности и методы борьбы с ней. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Н.И. Протасова. Беларусь, Горки, БГСХА, 15-17 декабря 2003, с. 113-115.

5. Starptautisko konferenču tēzes

Priekule I., Vanaga I., Treikale O., Gurkina J., Pugacheva J. (2004) Re-establishment of biodiversity and native flora after Giant Hogweed control in Latvia. 3rd International Conference on Biological Invasion NEOBIOTA – From Ecology to Control. 30. September-1. October, Bern, Switzerland, pp. 108.

6. Citas publikācijas

Rancāne R. (2004) Izplatītākās zāliena slimības golfa laukumā/ Studentu zinātniskās tēzes, LLU, Jelgava.

7. Publikācijas periodiskos izdevumos

Apenīte I. (2004) Galvenie graudaugu kaitēkļi noliktavās/ Saimnieks, Nr. 10, 22.-23. lpp.
Cinītis R. (2004) Aveņu kaitēkļi un augu aizsardzības pasākumi to apkarošanā/ Agro Tops, Nr. 4, 48. – 50. lpp.
Cinītis R. (2004) Kaitēkļu sastāva izmaiņas augļu dārzos/ Žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums 2 “Augļu dārzi”, 41. – 45.lpp.
Cinītis R. (2004) Tomātu kaitēkļi/ Agro Tops, Nr. 5, 39. – 42. lpp.
Eihe M. (2004) Bumbieru stādījumus apdraud jauna slimība (bumbieru-kadiķu rūsa)/ Agro Tops, Nr. 1, 38. – 39. lpp.
Eihe M. (2004) Sēņu ierosinātas stumbra un sakņu slimības/ Agro Tops, Nr. 2, 36. – 39. lpp.
Eihe M., Cinītis R. (2004) Izmaiņas reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstā/ Žurnāla Agrotops tematiskais pielikums 2/ “Augļu dārzi”, 36. – 37. lpp.
Eihe M. (2004) Maz pētītas, bet aktuālas slimības/ Žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums 2/2004/ “Augļu dārzi”, 38.– 41.lpp.
Eihe M. (2004) Aveņu un kazeņu virszemes daļu slimības/ Agro Tops, Nr. 4, 44. – 48. lpp.
Eihe M. (2004) Aveņu un kazeņu sakņu slimības/ Agro Tops, Nr. 4, 49. – 52. lpp.
Eihe M. (2004) Vai atkal mēra epidēmija Latvijas ķiršu dārzos/ Agro Tops, Nr. 7, 36. – 37. lpp.
Eihe M. (2004) Plūmju kaitēkļi un slimības, to ierobežošana/ Agro Tops, Nr. 9, 52. – 53. lpp.; Nr. 10, 59. – 60. lpp.
Priekule I. (2004) Datormodeļa PC-P Diseases rekomendāciju izmantošanas efektivitāte salīdzinājumā ar standartmetodēm slimību ierobežošanai ziemas kviešu sējumā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003. LLKC: Ozolnieki. 19.-21.lpp.
Priekule I. (2004) Internetā bāzētās modeļprogrammas Blight Management un modeļprogrammas PLANT-plus izmantošanas efektivitāte salīdzinājumā ar standarta metodēm kartupeļu lakstu puves ierobežošanai. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003. LLKC: Ozolnieki. 77.-80.lpp.
Vanaga I., Gurkina J. (2004) Herbicīdu samazinātu devu un datormodeļa PC-P Weeds rekomendāciju izmantošana nezāļu ierobežošanā vasaras miežos. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003. LLKC: Ozolnieki. 37.-40.lpp.
Treikale O., Afanasjeva I., Pugačeva J. (2004) Fungicīdu lietošanas īpatnības ziemas kviešu sējumā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003. Ozolnieki, lpp. 21.-25.
Top