2009. gada iepirkumi

Paziņojuma ievietošanas datums 13.02.2009.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Lauka izmēģinājumu plānošanas un datu apstrādes programma ID LAAPC 1/2009
Plānotā līgumcena (bez PVN) 1200 LVL
Līguma izpildītājs Demeter Data Management s.p.r.l. (Beļģija)
Līgumcena (bez PVN) 1149.08 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 19.02.2009.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006 23.02.2009. – līdz saistību izpilde
Paziņojuma ievietošanas datums 13.02.2009.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Biroja datortehnika un aprīkojums ID LAAPC 2/2009
Plānotā līgumcena (bez PVN) 3600 LVL
Līguma izpildītājs SIA Transfor
Līgumcena (bez PVN) 3528.10 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 19.02.2009.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006 23.02.2009 – 31.12.2009
Paziņojuma ievietošanas datums 23.02.2009.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs „Lufft” meteostaciju apkope un remonts ID LAAPC 3/2009
Plānotā līgumcena (bez PVN) 3000 LVL
Līguma izpildītājs SIA Lordbaron
Līgumcena (bez PVN) 2892.57 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 06.03.2009.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006 10.03.2009. – 30.11.2009
Paziņojuma ievietošanas datums 29.06.2009.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Vieglā automašīna ID LAAPC 4/2009
Plānotā līgumcena (bez PVN) 4700 LVL
Līguma izpildītājs SIA Autogarant
Līgumcena (bez PVN) 4568.23 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 10.07.2009.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006 14.07.2009. – līdz saistību izpildei
Paziņojuma ievietošanas datums 06.07.2009.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Sējumu platības un nepieciešamie tehnikas pakalpojumu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai ID LAAPC 5/2009
Plānotā līgumcena (bez PVN) 8000 LVL
Līguma izpildītājs 1) Valsts Priekuļu Laukaugu SI
2) SIA Lielvircava
3) Z/s „Vilciņi”
Līgumcena (bez PVN) 1) 1780.00 LVL
2) 2360.00 LVL
3) 3080.00 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 16.07.2009.
Līguma izpildes vieta un termiņš 1) 20.07.2009. – līdz saistību izpildei
2) 20.07.2009. – līdz saistību izpildei
3) 20.07.2009. – līdz saistību izpildei
Paziņojuma ievietošanas datums 14.07.2009.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Stieņa muguras smidzinātājs izmēģinājumu vajadzībām ID LAAPC 6/2009
Plānotā līgumcena (bez PVN) 1800 LVL
Līguma izpildītājs Baumann-Saatzuchtbedarf (Vācija)
Līgumcena (bez PVN) 1586.93 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 05.08.2009.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006 12.08.2009. – līdz saistību izpildei
Paziņojuma ievietošanas datums 31.08.2009.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Darbinieku veselības apdrošināšana ID LAAPC 7/2009
Plānotā līgumcena (bez PVN) 4400 LVL
Līguma izpildītājs AAS Gjensidige Baltic
Līgumcena (bez PVN) 4104.00 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 24.09.2009.
Līguma izpildes vieta un termiņš 10.11.2009 – 09.11.2010
Paziņojuma ievietošanas datums 28.09.2009.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Reaģenti PCR reakciju veikšanai Fusarium spp. sugu identifikācijai ID LAAPC 8/2009
Plānotā līgumcena (bez PVN) 1500 LVL
Līguma izpildītājs SIA GenEra
Līgumcena (bez PVN) 1402.69 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 07.10.2009.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006 12.10.2009 – līdz saistību izpildei
Paziņojuma ievietošanas datums 12.10.2009.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Stereoskopiskais mikroskops ar caurejošu apgaismojumu ID LAAPC 9/2009
Plānotā līgumcena (bez PVN) 4500 LVL
Līguma izpildītājs SIA Olympus Latvia
Līgumcena (bez PVN) 3954.00 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 22.10.2009.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006 29.10.2009 – līdz saistību izpildei
Paziņojuma ievietošanas datums 20.10.2009.
Iepirkuma priekšmets, identifikācijas numurs Laboratorijas materiāli PCR reakciju veikšanai Fusarium spp. sugu identifikācijai ID LAAPC 10/2009
Plānotā līgumcena (bez PVN) 1450 LVL
Līguma izpildītājs SIA Interlux
Līgumcena (bez PVN) 1409.00 LVL
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 30.10.2009.
Līguma izpildes vieta un termiņš Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006 30.10.2009 – līdz saistību izpildei

Top