2005. gada publikācijas

1. Starptautiski citējami izdevumi

 

2.Latvijas Zinātnes padomes atzīti recenzējami zinātniskie izdevumi

Apenite I., Cinitis R. The major pests noted on cranberry plantations in Latvia. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, Poland (tiks publicēts 2006.g.)

3. Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju recenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

 

4. Starptautisko kongresu, konferenču, semināru, darba sanāksmju nerecenzēto rakstu pilnu tekstu izdevumi

Афанасева И. (2005) Гнили картофеля при хранении. Актуальные проблемы защиты картофеля, плодовых и овощных культур от болезней, вредителей и сорняков. Материалы международной научно-практической конференции, Самохваловичи, 9-12 август, 2005, Минск, c. 88-90.
Эихе М, Апените И, Ранцане Р, Цинитис P (2005) Болезни и вредители крупноплодной клюквы в Латвии. Актуальные проблемы защиты картофеля, плодовых и овощных культур от болезней, вредителей и сорняков. Материалы международной научно-практической конференции, Самохваловичи, 9-12 август, 2005, Минск, c. 149-154.
Treikale O., Priekule I. (2005) Harmfulness of Septoria spp. For winter wheat in Latvia. Proceedings of the International Conference, Minsk, 6 lpp. (tiks publicēts 2006.g.)

5. Starptautisko konferenču tēzes

Treikale O., Pugacheva J. (2005) Interaction between Septoria species severity and yield losses in winter wheat. XVI Symposium of mycologists and lychenologists of Baltic States. Program and Book of Abstracts. Cesis, Latvia, 21-25 September, pp. 45.
Treikale O., Afanasjeva I., Pugacheva J. (2005) Control of Fusarium head blight of winter wheat by artificial and natural infection using new fungicides. Abstracts of Scientific Symposium “Current Problems in Plant Pathology”, Lublin, pp. 116.
Vanaga I. (2005) Weed seed and weed plant dynamics in arable fields in central Latvia. Abstracts of the 13th EWRS Symposium 2005, Bari – Italy” (19-23 June 2005). CD
Apenite I., Cinitis R. (2005) The major pests of cranberry in Latvia. Workshop on Pest and Weed Control in Sustainable Fruit Production. Program, Abstracts and List of Participants. Skierniewice, Poland, 1. – 3. September, pp. 26.
Treikale O., Vanaga I., Priekule I., Gurkina J., Pugacheva J. (2005) Re-establishment of biological diversity after Heracleum spp. control in riverside Vaive (Gauja National Park). Book of Abstracts, 3rd International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region”, Daugavpils, Latvia, pp. 131.

6. Citas publikācijas

Priekule I., Treikale O., Vanaga I. (autori) Nielsen , C., H.P.Ravn, W.Nentwig un M.Wade (red.). (2005) Invazīvie latvāņi: izplatība, bioloģija un ierobežošanas pamatprincipi. Teorētiskie aspekti un praktiskie ieteikumi. Forest & Landscape Denmark, Hoersholma, Dānija.- 44 lpp.

7. Publikācijas periodiskos izdevumos

Apenīte I. (2005) Ekonomiski nozīmīgākie Amerikas lielogu dzērveņu kaitēkļi Latvijā/ Agro Tops, Nr. 12, 59. lpp.
Cinītis R. (2005) Rapša kaitēkļi – pēdējo gadu novērojumi Latvijā/ Agro Tops, Nr. 2, 22. lpp.
Cinītis R. (2005) Kaitēkļu izplatība augļu dārzos pērn un prognozes šim gadam/ Agro Tops, Nr. 4, 58. -59. lpp.
Cinītis R. (2005) Vēlreiz par rapša kaitēkļiem un to apkarošanu/ Agro Tops, Nr. 5, 22. – 24. lpp.
Cinītis R. (2005) Jaunie augu aizsardzības līdzekļi augļu dārziem/ Agro Tops, Nr. 5, 62. – 63. lpp.
Cinītis R. (2005) Reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi kartupeļu stādījumos/ Agro Tops, Nr. 6, 15. – 17. lpp.
Cinītis R., Apenīte I. (2005) Lielogu dzērveņu un krūmmelleņu kaitēkļi, to postīgums un ierobežošanas iespējas, 2004. g. – Izmēģinājumi un demonstrējumi augļkopībā un dārzeņkopībā 2004 – 2005, LLKC, Ozolnieki 2005, 101. – 101. lpp.
Cinītis R., Skrīvele M. (2005) Samtenes augsnes noguruma un nematožu ierobežošanai/ Žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums 3 “Augļu dārzi”, 49. lpp.
Eihe M. (2005) Integrētā augu aizsardzība/ Žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums 3 “Augļu dārzi”, 44. – 46. lpp.
Eihe M, Skrīvele M. (2005) Kā pasargāt augļus no puves/ Žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums 3 “Augļu dārzi”, 57. – 58. lpp.
Eihe M. (2005) Pēc pagājušā gada augu slimību “epidēmijas”/ Dārzs un Drava, Nr. 4, 23. – 26. lpp.
Eihe M. (2005) Augu aizsardzība augļu un ogu dārzos pavasarī/ Agro Tops, Nr. 4, 59. – 61. lpp.
Eihe M. (2005) Lēmuma atbalsta sistēma RIMpro ābeļu kraupja ierobežošanai/ Agro Tops, Nr. 5, žurnāla tematiskais pielikums “Lēmuma atbalsta sistēmas lauksaimniecībā”, 9. – 13. lpp.
Eihe M. (2005) Augu aizsardzība augļu dārzos vasarā/ Agro Tops, Nr. 7, 61. – 63. lpp.
Eihe M., Skrīvele M. (2005) Ābolu puves ierobežošana glabāšanas laikā/ Agro Tops, Nr. 8, 58. – 60. lpp.
Eihe M. (2005) Dažādu augu aizsardzības sistēmu salīdzinājums ābeļu kraupja un citu ābeļu slimību ierobežošanai Ogres raj. Z/s Kalnanoras, 2001. g. – Izmēģinājumi un demonstrējumi augļkopībā un dārzeņkopībā 2004 – 2005, LLKC, Ozolnieki 2005, 27. – 34. lpp.
Eihe M., Grāve I. (2005) Efektīvas augu aizsardzības sistēmas intensīvā ābeļu stādījumā, kraupja un citu ābeļu slimību ierobežošanai, 2002. g. – Izmēģinājumi un demonstrējumi augļkopībā un dārzeņkopībā 2004 – 2005, LLKC, Ozolnieki 2005, 34. – 44. lpp.
Priekule I. (2005) Augu aizsardzības līdzekļu ceļš līdz lietotājam/ Saimnieks, Nr. 4, 9.-10.lpp.
Priekule I. (2005) Rudzu melnie graudi – cik tas ir aktuāli?/ Agro Tops, Nr. 3, 24.-25.lpp.
Priekule I. (2005) Datorprogrammu nākotne labību slimību ierobežošanā Latvijā/ Žurnāla “Agro Tops” tematiskais pielikums “Lēmuma atbalsta sistēmas lauksaimniecībā”, Nr. 4, 2.-4.lpp.
Treikale O. (2005) Pesticīdu lietošana maisījumos/ Agro Tops, Nr. 1, 19. – 21. lpp.
Treikale O., Afanasjeva I., Pugačova J. (2005) Fungicīdu lietošanas īpatnības ziemas kviešu sējumā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2004. LLKC: Ozolnieki, 9. – 17. lpp.
Treikale O., Afanasjeva I., Pugačova J. (2005) Augu slimību izturības paaugstināšana un fungicīdu lietošanas samazināšanas iespējas ziemas rapša sējumos. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2004.LLKC: Ozolnieki, 59. – 65. lpp.

Top