?urn?la “AGRO TOPS bibliot?ka 2016” numur?

Lasiet lauksaimniec?bas ?urn?la ?AGRO TOPS bibliot?ka 2016?:

  • Skaidr?tes B?manes?rakstu ?GAN?BU AIRENE – tipisks gan?bu augs?; 23. – 26. lpp.
  • Skaidr?tes B?manes?rakstu ?P?AVAS AUZENE – stabils zelme?a komponents?; 27. – 30. lpp.
  • Skaidr?tes B?manes?rakstu ?P?avas skarene?; 30. – 31. lpp.
  • Skaidr?tes B?manes?rakstu ?Vasaras jeb s?jas v??u audz??ana?; 57. – 60. lpp.
Top