?urn?la “AGRO TOPS” j?nija numur?

Lasiet ?urn?la ?AGRO TOPS? j?nija?numur?:

  • L?gas Feodorovas – Fedotovas?rakstu ?B?stam?s kvie?u septoriozes?;26. – 27. lpp
  • Zanes Mint?les un Jevgenijas ?e?ajevas?rakstu??J?nijs – piev?r?am ?pa?u uzman?bu v?jauz?m?;32. – 35. lpp
Top