?urn?la “Saimnieks” apr??a numur?

Lasiet ?urn?la ?Saimnieks? apr??a?numur?

  • ?Je?enas Puga?ovas? rakstu ?B?stama rap?u slim?ba – balt? puve. Paz?mes un ierobe?o?ana?; 58. ? 60. lpp.
Top