Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs aicina ?be?u audz?t?jus uz semin?ru

Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs aicina biolo?isko un integr?to ?be?u audz?t?jus uz semin?ru:

?Videi draudz?ga augu aizsardz?ba biolo?iskajos un integr?tajos ?be?u d?rzos?

Top