?urn?la “AGRO TOPS” apr??a numur?

Lasiet ?urn?la ?AGRO TOPS? apr??a?numur?:

  • Vado??s p?tnieces Jevgenijas ?e?ajevas ?rakstu ?Parast? gai?s?re Latvijas laukos nav eksotika?;34. – 35. lpp
  • Zin?tnisk?s asistentes Zanes Vigules rakstu “Izplat?t?k?s auzu slim?bas”;40. – 41. lpp
  • P?tnieces Reg?nas Ranc?nes rakstu “Efekt?va augu aizsardz?ba ?be?ud?rz?”;82. – 83. lpp
Top