Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs aicina lauksaimniekus uz ziemas semin?ru

SIA Latvijas Augu aizsardz?bas p?tniec?bas centrs aicina lauksaimniekus uz ziemas semin?ru “Aktu?l?kais par nez?l?m un slim?b?m laukaugu ?s?jumos.”

Top