Lauka diena 2018. gads

Demonstr?juma t?ma (Lote Nr.24):?”M?slo?anas l?dzek?u lieto?anas demonstr?jums laukaugu s?jumos, lietojot tos da??d?s kult?raugu att?st?bas stadij?s, da??dos Latvijas re?ionos”.

Norises vieta: ?Spro?i?, V?rgales pagasts, P?vilostas novads.

Datums:?2018. gada 28. septembris.

Las?t vair?k>>

Top