Dārzkopības augu patoloģija

Dārzkopības augu patoloģijas speciālisti nodarbojas ar:

 • dažādu fungicīdu, mikrobioloģisko preparātu, augu augšanas regulatoru, augšanas veicinātāju efektivitātes un selektivitātes novērtēšanu augļaugu, dārzeņu stādījumos;
 • augu aizsardzības demonstrējumu izmēģinājumu iekārtošanu, kopšanu, vērtēšanu lauka dienām u.c. vajadzībām;
 • zinātnisko pētījumu veikšanu augu aizsardzības problēmu augļkopībā risināšanu, sadarbībā ar augļkopjiem un citām iestādēm;
  • dažādu augļaugu kultūru sēņu slimību ierosinātāju identifikāciju dažādu zinātnisko projektu un komercpasūtījumu ietvaros;
  • dažādu dārzeņu kultūru sēņu slimību ierosinātāju identifikāciju dažādu zinātnisko projektu un komercpasūtījumu ietvaros;
  • informācijas vākšanu par augļaugu slimību izplatību un attīstību;
  • ieteikumu sniegšanu par profilaktiskajiem pasākumiem slimību novēršanai un ierobežošanai;
 • ieteikumu sniegšanu slimības kontroles paņēmienu izvēlei un veikšanai.

Dārzkopības augu patoloģijas speciālisti īpaši specializējušies:

  • ābeļu un bumbieru kraupja ierobežošanā, izmantojot brīdinājumu sistēmu RIMpro;
  • dažādu zemeņu slimību noteikšanā un ierobežošanā;
  • dažādu krūmmelleņu slimību identifikācijā, izplatības noteikšanā un ierobežošanā;
 • ābolu, bumbieru, ķiršu, plūmju augļu puves ierosinātāju noteikšanā un ierobežošanā.

Dārzkopības augu patoloģijas grupa

  • sagatavo aktuālo problēmu apskatus dažādiem nozares populārzinātniskajiem izdevumiem;
  • piedalās un lasa lekcijas par dažādām dārzaugu slimībām lauka dienās, nozares semināros, apmācības programmās, profesionālās un augstākās izglītības iestādēs;
 • piedalās nozares aktuālās dokumentācijas un IAA vadlīniju izstrādē.

?bolu sl?m?bas

Top