?urn?la “AGRO TOPS” apr??a numur?

Lasiet ?urn?la ?AGRO TOPS??apr??a numur?:

  • asistentes?Zanes Dumbres un? agronomes?Olgas Pavlovi?as rakstu? “Latvij? mazpaz?stama mie?u slim?ba – RAMUL?RIJA”; 30.-31. lpp.
  • p?tnieces Lauras Ozoli?as – Poles rakstu “Kait?k?u ierobe?o?ana ?be?u st?d?jumos pavasar?”; 74.- 75. lpp.
Top