?urn?la “Saimnieks” apr??a numur?

Lasiet ?urn?la ?Saimnieks??decembra numur?:

  • Vado??s p?tnieces?Jevgenijas ?e?ajevas un p?tniece Zanes Erdmanes rakstu ?Nez??u rezistence pret herbic?diem?; 54. ? 60. lpp.
  • Agronomes Danas Bleses rakstu “Pupu s?klgrauzis (bruchus rufimanus) un citi kait?k?i lauku pupu s?jumos”; 62. – 66. lpp.
Top