?urn?la “AGRO TOPS” augusta numur?

Lasiet ?urn?la ?AGRO TOPS??augusta numur?:

Mg.agr., p?tnieces?Reg?nas Ranc?nes un Mg.agr., asistentes Intas Jakobijas? rakstu “Aug?u puves – s?kas d?rz?, turpin?s glab?tav?”; 74. -? 75. lpp.

Top