?urn?la “AGRO TOPS” j?lija numur?

Lasiet ?urn?la ?AGRO TOPS? j?lija?numur?:

  • Vado??s p?tnieces Jevgenijas ?e?ajevas un ?p?tnieces Zanes Erdmanes raksts??”Parast?s rudzusmilgas izplat?ba palielin?s”; 24.-28.lpp.
Top