?urn?la “Saimnieks” j?lija numur?

Lasiet ?urn?la ?Saimnieks? j?lija?numur?

  • Vado??s p?tnieces Jevgenijas??e?ajevas?rakstu ?Latvij? izplat?t?k?s nez??u sugas: 2013.-2016. monitoringa rezult?ti?; 52. ? 56. lpp.
Top