?urn?la “AGRO TOPS” j?lija numur?

Lasiet ?urn?la “AGRO TOPS” j?lija numur?:

  • Zanes Mint?les un Jevgenijas ?e?ajevas rakstu “Izplat?t?k?s nez?les kukur?zas s?jumos”; 28. – 29. lpp.
  • Zanes Vigules un Olgas Treikales rakstu “Kartupe?u oosporoze jeb gumijas puve”; 32. – 33. lpp.
Top