?urn?la “Saimnieks” augusta numur?

Lasiet ?urn?la ?Saimnieks? augusta?numur? m?su?vado??s p?tnieces Leldes Granti?as ? Ievi?as rakstu ?Par trifel?m un to kultiv??anu?; 50. ? 57. lpp. (turpin?jums. 1. da?a “Saimnieks” j?lija numur?)

Top